МНЕНИЯ НА КОЛЕГИ 08.2010

арх.Иван Иванов                                  свали doc (42Kb)

МНЕНИЯ НА КОЛЕГИ 07.2010

свали doc (57Kb)   свали doc (85Kb)   свали doc (32Kb)   свали doc (42Kb)

МНЕНИЯ НА КОЛЕГИ 06.2010

свали doc (56Kb)   свали doc (2Mb)   свали doc (43Kb)   свали doc (79Kb)   свали doc (1Mb)   свали doc (1Mb)   свали doc (89Kb)   свали doc (42Kb)   свали doc (26Kb)   свали doc (41Kb)   свали doc (46Kb)

zut1.jpg   zut2.jpg   zut3.jpg    

ВАЖНО!!!

Колеги,
 
на 21.05.2010 получихме изпратен от МРРБ материал с проекто-текстове за ЗИД на ЗУТ.Очакват от нас нашите коментари, бележки и предложения. 
                                            свали doc (1Mb)

 

 

             УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  ЗУТ Е ИЗМЕНЕН!  

           ЗУТ е изменен на 23.02.2010г. чрез приемането от НС на Закон за дейностите по предоставяне на услуги и то в едни от най-болезнено чувствителните му точки за промяна.
Тези промени са влезли в сила тихомълком от деня на обнародване на ЗДПУ в ДВ, въпреки официално заявената позиция на МРРБ, че тепърва ще предоставя за обсъждане проектните текстове за ЗИД на ЗУТ на всички членове на междуведомствената работна група и респективно на браншовите организации. 
                                       

                                свали doc (237Kb)

     

ОТГОВОРИ на колегите от ЕС

                                      Писмо на КАБ                                     Pismo-2.jpg                  
         Франция                                                                               свали doc (26Kb)
         Германия                                                                              свали doc (24Kb)
         Ирландия                                                                              свали doc (24Kb)
         Румъния                                                                                свали doc (24Kb)
                                                                                                   свали doc (292Kb)
         Турция                                                                                  свали doc (25Kb)
         Австрия                                                                                 свали doc (24Kb)
                  Auszug Bauordnung Oberösterreich                       свали doc (169Kb)
                  Auszug_Baugesetz_Vorarlberg                              свали doc (47Kb)
                  Auszug_Bauordnung_Tirol                                     свали doc (41Kb)
                  Auszug_Baupolizeigesetz_Salzburg                        свали doc (91Kb)
                  Baubewillligung Mai 2009 - Steiermark- Kärnten    свали doc (43Kb)
         Чехия                                                                                     свали doc (26Kb)
                  Building_Code                                                       свали pdf (426Kb)
                  cert_code                                                              свали doc (109Kb)
                  code_of_conuct                                                     свали doc (93Kb)
                  competition_code                                                  свали doc (78Kb)
                  disciplinary_and_arbitration_order                         свали doc (184Kb)
                  organisation,_procedure_and_election_code          свали doc (137Kb)
                  procedural_code_of_the_GA                                  свали doc (50Kb)
                  zakon1992 2008 new                                           свали doc (178Kb)

Преводи на материалите

                 Австрия                                                               свали doc (26Kb)
                 Чехия                                                                  свали doc (33Kb)
                                                                                             свали doc (40Kb)
                 Франция                                                              свали doc (35Kb)
                 Германия                                                             свали doc (26Kb)
                 Ирландия                                                             свали doc (27Kb)
                 Полша                                                                  свали doc (37Kb)
                 Румъния                                                               свали doc (44Kb)
                 Турция                                                                 свали doc (31Kb)

СЪОБЩЕНИЯ

      Свободни и неангажиращи въпроси и теми, но с ясна гражданска и професионална позиция може да публикувате и в http://arhitektura.bg/blog/?cat=83      

       арх. Б. Столинчев на адрес: stolinchev@abv.bg  

      арх. М. Андреевска на адрес: mariellaandreevska@yahoo.comсвали doc (36Kb)

РАЗРАБОТКИ

МРРБ - Консултативен съвет 2010                           свали doc (33Kb)

МРРБ - Мотиви ЗИД-ЗУТ                                            свали doc (70Kb)

МРРБ - Проект за ЗУТ                                                свали doc (276Kb)

КАБ 2010г. - писмо до МРРБ                                     свали doc (47Kb)

Предложение КАБ - 2009 г.

           Обобщени варианти

                           вариантА
                                     презентация                            ZUT_3_A.ppt                
                                     приложение                           свали doc (139Kb)
                            вариант Б
                                      презентация                           ZUT_3_B.ppt
                                      приложение                           свали doc (140Kb)

           Работни материали - метаморфози

                                      съдържание                              свали doc (80Kb)
                                      приложение 2                          свали doc (162Kb)
                                      приложение 2А                        свали doc (139Kb)
                                      приложение 2Б                        свали doc (140Kb)
                                      приложение 2В                        свали doc (163Kb)
                                    
            Предложение към МРРБ
                                       писмо до МРРБ                        свали doc (43Kb)
                                       презентация                            concept.ppt
                                       приложение 1                         свали doc (146Kb)
                                       приложение 2                         свали doc (162Kb)
 

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ от Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община - 04.09.2009          свали doc (2Mb)

Предложения КАБ - 2006 г.

            Мотиви                                                               свали doc (31Kb)
             Увод                                                                   свали doc (162Kb)
             Закон за строителството                                   свали doc (34Kb)
             Закон за селищно устройство                           свали doc (42Kb)
             Закон за териториално устройство                   свали doc (36Kb) 
                         

МРРБ - Мотиви за промени в ЗУТ                               свали doc (67Kb)

МРРБ - Проект за изменение на ЗУТ                         свали doc (298Kb)

МРРБ - Насоки за промени в ЗУТ/2002г./               свали doc (88Kb)

ДНСК - Предложение за промени в ЗУТ/2002г./   свали doc (31Kb)

РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ

2010г.

!!! Супер точно илюстриране на бъркотията в ЗУТ от арх.Васил Вълев

                                                                                  свали doc (40Kb)

                                                                                  свали pdf (53Kb)

                                                                                  свали pdf (53Kb)

2009 г.  

           Изследване от 2007 на Института за
     пазарна икономика                                                    свали pdf (1Mb)
           Коментар арх.Ек.Димитрова - Монтана               свали doc (31Kb) 
           Промени ЗУТ     арх.Миленкова                            свали doc (32Kb)
           Предложения зя изменение проф.инж.Малчев  свали doc (38Kb) 
           
Протокол от заседание на работна група КАБ -13.11.2009   свали doc (31Kb)
        
           !!! Колеги, който желае може да подкрепи  предложения 
 меморандум                                                                 свали doc (53Kb)
              
          Предложения и коментар по ЗИД на ЗУТ - Столична община
          колегите от Варна                                                  свали doc (1Mb)
          Становище арх. Денка Атанасова                          свали doc (41Kb)
          Коментар по материала на БААИК арх.Ан.Иванов свали doc (50Kb)
          Въпроси по контрола арх.Благо Стоев                   свали doc (27Kb)
          Становище  арх.Антон Иванов                              свали doc (31Kb)
          Предложение "Сосиете Урбано"                             свали doc (112Kb)
Испански опит и предложения арх.Иван Иванов
                             Предложения ЗУТ                                свали doc (36Kb)
                             Закон строителство                             свали doc (135Kb)
                             Закон право земя                                свали doc (128Kb)
          Предложение арх.Игор Янкулов                             свали doc (109Kb)
          Предложение арх.Емил Василев                            свали doc (29Kb)
          Коментар арх. Благо Стоев                                     свали doc (49Kb)
          Предложение арх.Македонски - първа част           свали doc (104Kb)
          Предложение БФА                                                   свали pdf (150Kb)
          Предложение арх. Димитрина Григорова               свали doc (59Kb)
          Предложение юр.Бакалова-арх.Янкулов                 свали doc (72Kb)
         Мотиви ЗИД на ЗУТ - корекция арх. Благо Стоев     свали doc (35Kb)
          Изменение на ЗУТ - корекция   арх. Благо Стоев    свали doc (395Kb)
          Предложение ЗИД на ЗУТ арх.Фурнаджиева           свали doc (1Mb)
          Предложение ЗИД на ЗУТ арх.Бакарджиев              свали doc (43Kb)
          Становище на арх. Пламен Божилов                      свали doc (31Kb)
          Предложение за промени арх.Сотир Камбуров       свали doc (31Kb)
          Предстоящи промени - арх. Бойко Столинчев         свали doc (41Kb)
          Предложение на арх.Дияна Стефанова - Главен архитект на Община Търговище и член на постоянната комисия на ТСУ на НСОРБ             свали doc (36Kb)
          Бележки по ЗИД на ЗУТ - арх.Емил Василев            свали doc (191Kb)
          Предложение ЗИД на ЗУТ - арх.Георги Бакалов       свали doc (63Kb)
          Предложение ЗИД на ЗУТ - арх. Мая Кожухарова    свали doc (44Kb)
          Становище   - арх. Благо Стоев                               свали doc (30Kb)
          Писмо - арх. Калина Павлова                                   свали doc (32Kb)

Национална кръгла маса "За по добър ЗУТ" - Национален център за териториално развитие -София, 12 октомври, 2009 г.

       Обобщени становища                                           свали doc (41Kb)
       Коментари на "Арнайз Консулторес"Испания       свали doc (76Kb)
       Приложение към коментарите                              свали doc (40Kb)
       Предложения за промени в ЗУТ                            свали doc (42Kb)
       Предложение за промяна на съдържание на ЗУТ свали doc (86Kb)

2008 г.

         Предложения за промени в ЗУТ-Кирчев, Попов, Михайлова,Сотиров,Колчаков
                                                                                       свали pdf (1Mb)
        Промени в ЗУТ  - за предложения - арх. Владимир Милков - 2008 г.   
                                                                                        свали doc (243Kb)
         До КНУ - КАБ, Становище по проектозакон за изменение на ЗУТ - арх. Благо Стоев - 2008г.
                                                                                        свали doc (37Kb)
         Предложения за промени в ЗУТ - арх. Благо Стоев - 2008г.
                                                                                        свали doc (351Kb)
         Допълнение за промени в ЗУТ арх. Благо Стоев -  2008 г.
                                                                                         свали doc (65Kb)
         Предложение за изменение - 2008г.                      свали doc (21Kb)
         Становище по ЗИД на ЗУТ - арх. Венцислав Илиев - 2008 г.
                                                                                         свали doc (51Kb)
         Предложение - арх. Румяна Генова - 2008 г.          свали doc (23Kb)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИКАЦИИ

в."Строителство и града" 2008г -М.Василева    http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=575329
Информация за "Строителство и града" арх.Андреевска            свали doc (88Kb)
Стратегическ план за развитие на култ.туризъм МС                      свали doc (31Kb)
информация от имоти и строителство  03.10.2009                            свали doc (47Kb)
Информация от 19.10.2009 - stroitelstvo.info                                   свали doc (35Kb)
Моля прочетете за какво става дума - !!! Предложения за изменение на ЗУТ от БААИК (3.11.2009 г.)-www.stroitelstvo.info
                                Предложение                                     свали doc (98Kb)
                                Проектозакон за изменение на ЗУТ   свали doc (122Kb)