Comments
 
fjyciwfooad - 17/11/2011
kiMMGC <a href="http://yhyvinnkplex.com/">yhyvinnkplex</a>

xrjnzfobr - 17/11/2011
sCy8ty <a href="http://akgsugrtmcfl.com/">akgsugrtmcfl</a>

Kalyn - 17/11/2011
Hey, you're the goto eerxpt. Thanks for hanging out here.

Leaidan - 17/11/2011
Yup, that'll do it. You have my appreacition.

арх.Анелия Параскова - 14/07/2010
Веригата по изпълнение на един обект е толкова удължена ,че направо хваща за шията инвеститора.Имам опит и вече съм с мнение по въпроса-ролята -Консултант .Каква титла само!Какво ме консултира?Просто са се наредили на клона.Писач на ред бумажтини,за да се приведе обекта в експлоатация.Такива консултански фирми се нароиха преди няколко години чрез комисия ,която уреди група от хора ,които не ги бива за никъде.Пишат се доклади от специалисти,прихванати по некадърност и послушание срещу дребни стотинки ,а последствията са ,че в общините никой не ги зачита за нищо.Обектите с доклади ,даже се гледат под лупа.На един мой обект,при изкопни работи не ме повикаха за определяне на нулата и се изкопа/прекопа/по дълбок изкоп.С конструкторът на обекта взехме решение за удължаване на основите до здраво и преценихме с инвеститорът възможност за мазета.Консултантът не разреши!!!!Той е бивш шеф и се видя на практика ,кой коли,кой беси….Направихме обратен насип -цял етаж за да му угодим на некъдърността…При други строежи ,други консултанти си затварят очите,защото си чакат хонорара пускат обекта без покана на проектанти…Няма договори за авторски надзор,всичко е театър .В крайна сметка много обекти са в невъзможност за привеждане в експлоатация.Затова Авторите-проектанти и както г-н Стефан Минчев да се активизират и да си вземат обратно иззетите им функции.Без авторски надзор,хилаво бебе-недогледано.Аз съм си виждала грешка ,който не работи ,той не греши и съм вземала съответна мярка за нейното решаване.
Не съм съгласна веднага да се раздават печати с няколко месеца или година,на завъшили току що архитекти,заради които и най-некадърният консултант трупа активи.В Америка много години работят,докато им се признае самостоятелност.Това беше реплика към КАБ.

Стефан Минчев - 08/07/2010

Ръководител на проекти
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Ръководителят на проекта е човекът, който носи властта и отговорността за един проект. Работата на ръководителя на проекта е да координира, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта.

Официалното наименование според „Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България“ е „Управител (мениджър), проект“, код на длъжността 1319-3002

Отговорности
Работата на ръководителя на проекта се смята за много трудна и всеобхватна, затова и такъв вид специалисти са много търсени и високо платени в цял свят. Този тип умения са особено важни и за всеки, който провежда самоинициативна дейност, в която са въвлечени и други. Успешният ръководител на проекти трябва да е проактивен, да предвижда рисковете и да ги посреща адекватно.

На практика ръководителят на проекти поема отговорността над проекта като цяло. За целта той трябва да изпълнява най-различни функции, част от които са:

Ръководство
Взимане на решения
Координация - да комуникира с всички участници в проекта "на техния език".
Договаряне
Разрешаване на проблеми
Контрол
Отчитане пред спонсорите
Както и останалите дейности около проекта, ръководителят може да реши да делегира всяка от тях, но в крайна сметка за него остава цялостната отговорност. В страни като България, където квалифицираните и надеждни кадри са много рядък и ценен ресурс, често изискване за ръководителите на проекти е да имат готовност лично да решат всяка подзадача от проекта или да осигурят бърз заместител на всеки подизпълнител.

За какви консултанти става дума?

арх.Анелия Параскова - 08/07/2010
В потвърждение на думите ми,вижте раздел V-Отклонения при застрояване…(4)нова:По-големи /?/отклонения се допускат от 1,2,3 с РУП..гласуван с 2/3 от членовете на Общински съвет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
По-големи отклонения се допускат от 1,2,3 чрез архитектурен конкурс наредбата за конкурси.
Мотив: РУП не може да промени ПУП и ОУП.А въобще РУП не е необходим ,след като има идейно решение.Иначе казано,задължителните линии на РУП,поставят фиксирана рамка и конфигурация,липса на свобода за творчество.
Това е все едно да впрегнеш коня зад каруцата.

Обръщам ви вниманието и върху най-важното:

Пълен монопол на БАИИК и липса на либерализация при избор.Категоризацията на обектите влезе заради надзора-1 и 2 категория -задължителен,а сега всички на надзор!Оскъпява се излишно процеса проектиране.
Един индианец от резервата дошъл в Бг да се запознае с устройственото планиране на страната.Тръгвайки си оттук,казал:"-Много сте зле,няма да излезете скоро от тази криза.-Защо?-попитали ли от МРРБ.
-Защото много вожд,малко индианец"


Само не ми стана ясно,идейният проект пред кого ще доказва себе си?Пред консултанта или пред експертен съвет или гл.архитект.
Що е то:Идеен проект.Колко варианта?Предполагам със схеми по специалности.Ако това не е фиксирано ясно и кога се прилага -за обект около 100кв.м. ще стане смешно.
Предложение:
Проектите във фаза-идеен,технически са задължителни.Работен проект е при изискване на възложителя на проект.детайлите се съобразяват и с изпълнителя,а не да пълним папки с типови такива,които не се прилагат .
Фаза-идеен в един или два варианта-част архитектура.

Тогава за какво ми е доклад по съответствие по идеен проект?Ако обектът е съгласуван с такива фази през експертни съвети,той вече “сдъвкан и изплют”.

Гауди сам си изпълнявал парапета,представям си и аз да завъртя някой детайл -та свят да се завърти на инвеститори и подизпълнители.

По смисъла на Търговския закон -предлагам.Консултантите и специалистите заели се консултации да се отпишат от КАБ и КИИП и да работят само тази работа.Не може хем пилот,хем стюард.

арх.Анелия Параскова - 07/07/2010
Некреативен закон е закон,който не позволява възможност за претворяване и различно тълкуване,в зависимост от умствените възможности на този ,който го прилага.
Закон,който ще даде простичко-указанията и ще се спазва.
Разбирам и инж. Прегьов/зам.министър в МРРБ/и хората,които желаят да оправят батака.Никак не е лесно след толкова години неправилна постановка.
Така да се направи,че и не толкова гениални архитекти/еле пък аз/ да се справят.
Не искам да си мислите,че като губя време е за да блесна с някоя и друга фраза.Чест и почитания на всички,които се интересуват и правят опити да разтълкуват грешки и неясноти.

арх. иван Иваново - 07/07/2010
Това са предложенията ми, касаещи ЗУТ, могат да Ви се сторят радикални, но сметнах за необходимо да ги споделя.

1. Чл. 140 да отпадне. Главния архитект на общината да сформира екип или проектантска организация към общината за изработването на ПУП или РУП. (На конференцията на 6.07.2010 г. за „Мястото на архитектите и проектантите в повишаване на усвояемостта на европейските фондове и реализирането на качествени и устойчиви проекти в България”, беше споделено, че има достатъчно пари по еврофондовете за устройствено планиране.) Изработените ПУП или РУП да се публикуват в сайта на общината и всеки архитект или собственик да може да си свали извадка за имота.
2. Разрешение за строеж да се издава от архитекта-проектант, все пак ние си поставяме печата и подписа под проекта и носим пълната отговорност, работим по законите на тази държава, в които е указано какви са изискванията за проектиране на сгради, не е необходимо един куп инстанции да ни одобряват проектите и да кажат, че сме си свършили работата.
3. Понятието "технически проект" трябва да отпадне напълно. Да има само идеен и работен проект. Да се конкретизира точното съдържание на проектите с наредба, а не да има минимални изисквания или чл.139, ал.2 от ЗУТ.
4. Всички договори да се регистрират в КАБ, да има възможност данъчните по даден договор въз основа на “Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставени проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” да проверят дали архитекта или проектанско бюро са си платили данъците от хонорарите.


арх.Анелия Параскова - 25/05/2010
Запознах се със ЗИД на ЗУТ и установих,че ще се върви към бутане на незаконни постройки,а за остъкляване на тераси няма да се иска разрешение.
За милите ни родни простори с гащи и потници са помислили,но пак се допуска паркиране в рамките на имота,което води до липса на възможности за озеленяване.
По последни изчисления ,почти всяко семейство има кола и ако сега се допусне сградите да нямат гаражи,дори и в подземни нива ще задълбочим проблема.
Запазват се параметрите на застрояване ,какво от това,че кота било е 3.00м.Липсва правилна насока по бъдещо планиране на градските структори.Става въпрос за блоковете разположени в малки имоти с много население.Да не сме свидетели на поредно уреждане на закон за възложители,без участие на урбанисти.Липсват квартално застроителните планове,които определят пространствата и вида на застройката.Отново същия хаос -препоръчителни линии,Кинт,плътност...Къде са архитектите,които да дадат задължителната рамка и разграничат градоустройството от високото строителство.Допуска се практиката-на парче.ПУП-ПЗ и край-само за един,два УПИ или в реализирани квартални градинки,върху върнат имот.И всичко на мах.По всичко личи,че по този закон прави само козметични поправки и в по-голямата си промяна са думи...гл.архитект съгласува ,а не одобрява,не схема ,а план...-игра на думи.
Този закон трябва да отреже болните места,известни на всички.Да бъде по-кратък и ясен и да даде права на планирането,а не на консултанта.
Като гледам в NY,в Париж в адм.центрове кота корниз е до небето,но там където се живее къщите са на 1,2 етажа.Паркоместа навсякъде.Но има концепция на архитекти-урбанисти,а у нас "смесено"строителство.
Какво е смесено?Всичко ни е сбъркано.
Защо този закон не дава насока,а отсега накъде?Сушилни,задължителни гаражи на единица жилище и ред други европейски стандарти.
Това изискване към урбанистите ще промени нагласата към безобразията от които сме потърпевши всички.
Необходимо е един закон да урежда бъдеще за развитие и да стане държавна политика.
ОГП,след това подробни цялостно застроителни планове с комуникации и зелени площи,а всяко изменение да е съобразено с правилата и насоката за развитие.
Ако ли не ,да си признаем,че нищо не се е променило и имаме закон за пред съда.

1 2 3 4 5 6
Add comment
 
* задължителни полета
Име*
E-mail
Анти спам код*
   
generate new code
Коментар*