Comments
 
арх.Анелия Параскова - 25/05/2010
Моето мнение по отношение на екзекутивната документация:
Да се изготвят окончателни проекти -"важи за екзекутив" в част архитектура,тъй като много добре ни е известно,че се извършват промени по време на строеж,без да се спазва чл.154,ал 5.Това се случва поради невъзможност на този закон да уреди без забавяне такива промени .Много добре е известно колко време администрацията бави разрешително за промяната.
Не може папките за екзекутив да са нашарени и напълно неясни по-отношение на промените.Правилно е документацията,одобрявана като окончателна да бъде "вярно с оригинала"-разбира се ако не са нарушени основни изисквания на този закон.
На този етап -узаконяване на незаконно строителство е невъзможно.Като знаем,че в България има такова строителство и в повечето случаи отговорността е и в държавните контролиращи органи,как такива сгради ще се снабдят с документация-в условията на "търпим строеж"?Това засега невъзможно,минаха много години от "единствения"краен срок за заявление,а нещата са по-старому.Не е виновен само нарушителя,но и старата система на контрол,която на практика не работи.
В този закон трябва да има такава възможност срещу глоби,заснемане,такси и създаване на документация,стига сградата да е в условията на узаконим строеж.
Подържам и мненията на Дора Костова и Величко Куртев за екстертните съвети и завишаване на изискванията по отношение на естетика,силует и мащаб на новото строителство. В ЗУТ понятие естетика не съществува като и задъжителна рамка в устройството на територията.
Да се отдели раздел-градоустройствено планиране от раздел високо строителство,за да се вместят и понятия като силуетна рамка,специфични изисквания на определения регион и доказано красива и утилитарна сграда чрез експертиза на доказани специалисти.
За тази цел МРРБ трябва да върне старите правила за назначаване на експертните съвети по места ,както и на главните архитекти.На консултанските фирми,експертите трябва да са доказани професионалисти -като се носи солидарна отговорност заедно с проектанта-нещо като КТК,даже да фигурира в като такъв.


инж. Терзийска - 21/04/2010
Позволявам си да се включа в коментара за измененията в ЗУТ. Предлагам да се направи необходимата обвръзка между закона за авторсктите права върху проекта и ЗУТ, като част от задължителната документация, представяна в съответната администрация за издаване на строително разрешение да бъде и договор за проектиране (един общ или отделно за част архитектура и инженерните части - общо или отделно за всяка,)придружен с фактура или квитанция за изплатения хонорар. Така като инвеститорът е длъжен да докаже, че е собственик на земята, върху която ще строи или има отстъпено право на строеж, така трябва да докаже, че е собственик на инвестиционния проект.

Йордан Радев - 04/03/2010
арх. Йордан Радев - 04.03.2010
Въпросът на арх. Ст. Минчев е изключително съществен. Кота корниз, височина на сградата(Н),кота било - това са според мен "Странни", различни по своята същност и объркващи понятия, от които зависят останалите параметри на сградата в пространството на определената и територия.Не нови ограничители а нова концепция ни е нужна, за да се създаде адекватна среда на хармония и единство в зависимост от предназначението на територията - обитаване, труд или отдих. Практиката показва, че нямаме общ език между нас: проектанти,строители и възложители, а задачата ни е една и съща.Това е предназначението на промяната в ЗУТ!

юлиан македонски - 20/01/2010
Колега Дора костова какво според Вас "адекватен архитектурен образ", защото за мен този образ по дефиниция е различен от Вашия

Stephan Schmidt-Marx - 13/12/2009
минималната квадратура на имоти определи ли се в ЗУТ?
Не съм специалист за БГ закони, но от моята Немска гледна точка такива минимални размери на парцели ца много неполезни.

На нивите собвеник на ел.стълбове напр. няма шанс да си купи своите квадратчета - или той зависи от чужда земя, или трябва да си купи много повече от нужно (което противоречи опазването на добри земи).

В населени места се получа, че 2 къщи, чиите собственици нямат никакви връзки, задължително са на същия парцел. объркането става все по-голямо като има актове за "част от парцел", в кадастрална карта или като се продава "част".

Дора Костова - 30/11/2009

Редно е да има някаква бариера пред недомислени и не на място сгради, която бариера само архитектурната гилдия може да постави. Когато се одобряват проекти се одобрява конкретна архитектура и кой по-добре от архитектите разбира от нея?
Едно време в Главпроект сградите минаваха през няколко цедки. Най сериозната беше техническия съвет на Главпроект, на който проектите биваха оглеждани като архитектура отвсякъде- като функция, обеми, пространства, тектоника, пропорции, вписване в средата. Членовете на този съвет бяха едни от най-изявените тогава колеги.Помня, че бяха достатъчно свободомислещи и изобщо широко скроени хора. Ако имаше такива съвети сега, щеше да се отсее много боклук.
А що се отнася до спазването на норми (както сега-ЗУТ и разните наредби), с тази работа се занимаваше техническата контрола- имаше такава длъжностна позиция тогава. Съветите се занимаваха с истински сериозните неща.
Ако сте гледали филма “Бетонни градини”, там Левон Хампарцумян промърмори нещо много показателно “имаше…едни доста..така..странни хора, архитекти ли, що ли”.
Всяка държава сама си определя вътрешните правила. Не можеш да тръгнеш гол по улицата, щото ще те арестуват независимо, че нарушават рожденното ти право да си ходиш гол. Не можеш да дигнеш небостъргач в Копривщица. Не трябва да можеш да натрисаш на нещастното общество недомислени сгради. Тук изобщо не става въпрос само за естетика.
Това, че на някой му е удобно ние да сме едни “странни” и явно не на място хора, не значи, че трябва да сме такива.
Конкретното ми предложение всъщност е всеки проект поне от ІІІ категория нагоре задължително да минава през архитектурна комисия, в която да присъстват безспорни авторитети от гилдията, този проект да бъде оценяван от
гледна точка не само на естетика, а от всички други аспекти (виж по-горе- Главпроект), защото тези аспекти няма кой друг освен архитектите да ги прецени. И- тази комисия да заседава открито, както, и автора на конкретния проект да може да присъства.
В момента имаме така наречени експертни съвети, в които масово колегите са малко, дали са най-представителната извадка от гилдията не мога да преценя, архитектурните проблеми на проектите не се дефинират и не са пречка проектът да се одобри, проектантите не присъстват, обществено присъствие също няма.
Това, разбира се може да се уреди с подзаконов акт- наредба и то дори не за цялата страна, а само за тези населени места, които желаят да имат такава архитектурна комисия. Но в ЗУТ-а вероятно може да се предвиди пътеката към създаване на такива комисии.

Дора Костова - 16/11/2009
Ако не КАБ не намери начин било чрез ЗУТ-а, било чрез друга форма да играе ролята на професионална гилдия, която държи на качеството на продукта, изработен от нейните членове, то за какво служи КАБ.
Смятам, че към текста за съответствие на проекта с.... би трябвало да се вмъкне и изискване за качествена архитектура. Качествена в смисъл като адекватност към средата, като обем, пропорции, функция.Ако няма възможност просто да се вмъкне, значи трябва този текст да се преработи или да се добави нов член.
Искате мнения за евентуална промяна на ЗУТ.Това са точно мнения, а не проекточленове на ЗУТ.

арх. Малина Антова - 16/11/2009
Като вещо лице към съда неведнъж съм била свидетел как юристите се възползват от неясноти в разпоредби на ЗУТ и ги тълкуват противоречиво. Например чл. 31, ал. 5 - липсва ясна методология. Нека при новите промени да има яснота и да не се дава възможност за спекулации.

Юлиан Македонски - 16/11/2009
Колега в. Куртев, в какво да се превърне ЗУТ освен "в инструмент ориентиран изцяло към материята на правото". Та нали все пак говорим за закон! "Колко широки трябва да са кръговете от експерти и пред кого да се осъществява мандатната им отчетност. Не съзнавате ли че това са нови поводи да се създават допълнитални административни идиотии.

арх.Стефан Минчев - 16/11/2009
Какво смятяте по въпроса, да отпадне кота корниз и да се използва кота било или силуетна рамка т.е. максимална кота която не може да се нарушава и да спреме да се надлъгваме с подпокривни, закопани сгради, палаткови лагери и др.

1 2 3 4 5 6
Add comment
 
* задължителни полета
Име*
E-mail
Анти спам код*
   
generate new code
Коментар*