Comments
 
арх. Юлиян Македонски - 08/11/2009
В ЗУТ следва да се запише, че по смисъла на ЗУТ авторският надзор включва цялостният контрол по изпълнението на обекта и че този надзор може да бъде прехвърлен на консултант само с изричен договиор.

арх. Васил Вълев - 04/11/2009
Подкрепям изцяло предложението на арх. Бойко Столинчев за промени в ЗУТ във връзка с поемане от българския архитект на функциите по управление на собствения си проект. Ако ние не успеем да извоюваме тези си права, то ще продължим да се отдалечаваме от европейската практика. Нещо повече- европейските архитекти са на път да извоюват чрез промени в ЗУТ права да управляват строителството на собствените си обекти в България (накратко казано- да упражняват строителен надзор- чрез промени в §24 от ЗР на ЗУТ), а ние да нямаме такива права в собствената си страна! Това наистина ще бъде парадокс! В този дух е и част от предложенията на арх. Дияна Стефанова, но в по- мек вариант. И категорично се противопоставям на точно обратното мнение на колегата Благо Стоев- архитекта да остане извън строителния процес, а на негово място да остане консултанта, както е сега. Десет години бяха предостатъчно време дори и най- ревностните защитници на тази теза да се убедят, че това просто не функционира.

1 2 3 4 5 6
Add comment
 
* задължителни полета
Име*
E-mail
Анти спам код*
   
generate new code
Коментар*